Etické metody SEO optimalizace

Chcete si nechat provést SEO optimalizaci webu a zajímá vás, jakých metod lze dosáhnout kýžených výsledků? Pojďme se seznámit s etickými metodami SEO optimalizace. Obecně je dělíme na on-page a off-page faktory.

On-page faktory

Mezi on-page faktory řadíme takové prvky, které jsou na internetové stránce, na níž se SEO optimalizace zaměřuje. Dají se přímo ovlivnit. On-page faktory jsou:

  • kvalitní obsah: Web musí mít unikátní obsah, který se pravidelně aktualizuje. Je základním předpokladem pro úspěšnou SEO optimalizaci.
  • vhodná URL adresa: URL adresa identifikuje stránku. Je proto důležité si vybrat takovou adresu, která se bude snadno pamatovat. Měla by být hlavně jednoduchá a srozumitelná. Vhodné je, aby obsahovala klíčová slova.
  • titulek stránky: Unikátní titulek webu je velmi důležitým prvkem pro SEO optimalizaci.
  • klíčová slova:Musí vycházet z toho, co má uživatele na danou webovou stránku přivést. Proto jsou klíčová slova velmi důležitá. V textu by se měly objevovat v určité hustotě, cca 3 - 7 %.
  • používání nadpisů, podnadpisů a různých znázornění: Nadpisy by měly být členěné na H1, H2 atd. Důležité je i tučné písmo a kurzíva znázorňující klíčová slova.
  • další on-page faktory: Patří sem ještě meta description, meta keywords, kódování stránky, navigace stránek, rámy, popisky u obrázků atd.